فایل های دسته بندی دهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت درس 10 منطق پایه دهم سنجشگری در تفکر

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سنجشگری در تفکر درس 10 منطق پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 9 منطق پایه دهم قضیه شرطی و قیاس استثنایی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قضیه شرطی و قیاس استثنایی درس 9 منطق پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 8 منطق پایه دهم قیاس اقترانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قیاس اقترانی درس 8 منطق پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 7 منطق پایه دهم احکام قضایا

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت احکام قضایا درس 7 منطق پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 6 منطق پایه دهم قضیه حملی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قضیه حملی درس 6 منطق پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 5 منطق پایه دهم اقسام استدلال استقرایی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اقسام استدلال استقرایی درس 5 منطق پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 4 منطق پایه دهم اقسام و شرایط تعریف

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اقسام و شرایط تعریف درس 4 منطق پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 3 منطق پایه دهم مفهوم و مصداق

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مفهوم و مصداق درس 3 منطق پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 2 منطق پایه دهم لفظ و معنا

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت لفظ و معنا درس 2 منطق پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 35

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی