فایل های دسته بندی پایه اول - صفحه 1

دانلود پاورپوینت نگاره های 7، 8، 9 و 10 فارسی اول دبستان

پاورپوینت نگاره های 7، 8، 9 و 10 فارسی اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 27 بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نگاره های 4، 5 و 6 فارسی اول دبستان

دانلود پاورپوینت نگاره های 4، 5 و 6 فارسی اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 بکارگیری افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نگاره های 1، 2 و 3 فارسی اول دبستان

پاورپوینت نگاره های 1، 2 و 3 فارسی اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 25 بکارگیری افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نشانه ه فارسی پایه اول دبستان

دانلود پاورپوینت نشانه ه فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 11 بکارگیری افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نشانه گ فارسی پایه اول دبستان

دانلود پاورپوینت نشانه گ فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 6 بکارگیری افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نشانه ق فارسی پایه اول دبستان

دانلود پاورپوینت نشانه ق فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 11 بکارگیری افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نشانه ظ فارسی پایه اول دبستان

دانلود پاورپوینت نشانه ظ فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 9 بکارگیری افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نشانه ط فارسی پایه اول دبستان

دانلود پاورپوینت نشانه ط فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 9 بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نشانه ش فارسی پایه اول دبستان

دانلود پاورپوینت نشانه ش فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 12 بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی