فایل های دسته بندی پایه ششم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت دریا قلی درس 8 نگارش ششم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت دریا قلی درس هشتم نگارش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت راز زندگی درس 14 نگارش ششم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت راز زندگی درس چهاردهم نگارش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ستاره روشن درس 17 نگارش ششم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ستاره روشن درس هفدهم نگارش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ستاره روشن درس 17 فارسی پایه ششم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ستاره روشن درس هفدهم فارسی پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 30

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آداب مطالعه درس 16 فارسی پایه ششم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آداب مطالعه درس شانزدهم فارسی پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت راز زندگی درس 14 فارسی پایه ششم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت راز زندگی درس چهاردهم فارسی پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شهدا خورشیدند درس 11 فارسی پایه ششم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت شهدا خورشیدند درس یازدهم فارسی پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت رنج هایی کشیده ام که مپرس درس 9 فارسی پایه ششم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت رنج هایی کشیده ام که مپرس درس نهم فارسی پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فرهنگ بومی 1 درس 7 فارسی پایه ششم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت فرهنگ بومی 1 درس هفتم فارسی پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 15

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی